WOOCS 1.0.2.3

REGULATIONS

Regulamin świadczenia usług sklepu vslmag.com/shop

§ 1

vslmag.com/shop  jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest spółka cywila STATUS s.c. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STATUS Bartłomiej Młynarz Bartosz Gajewski s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okulickiego 1/ 10, 03-984, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie vslmag.com/shop.

§ 2

vslmag.com/shop prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem com/shop wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, nie jest konieczna rejestracja na stronie sklepu
 2. Zamówienie dokonywane są na stronie com/shop
 3. Zamówienie dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy wysyłki następuje w momencie wskazania kraju dostawy.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a com/shop zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek com/shop, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, com/shop zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, com/shop informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi vslmag.com/shop.